Tevékenység

Cégünk alábbi tevékenységek végzésével áll a tisztelt jövőbeni Ügyfelek rendelkezésére:

• Üzletviteli tanácsadás

-Új fogyasztó teljesítményigényének felmérése, előzetes igénybejelentés az
áramszolgáltató felé, villamos energia közüzemi szerződés kötéséhez igény-
bejelentés, tarifa típus optimális kiválasztásával.
-Fogyasztói képviselet az áramszámla reklamációs ügyekben.
-Fogyasztó változás esetén a közüzemi szerződés átírásának gyors ügyintézése.
-Terhelés regisztrálás, szerződés módosítási igény fogyasztói képviselete.
-Tanácsadás fázisjavítás ( teljesítménytényező) szükségessége esetén.
-Érintésvédelmi felülvizsgálat, érintésvédelmi mérés, mérési jegyzőkönyv készítése.
-Egyedi villamos energia közüzemi szerződéshez ajánlat készítése.
-Fogyasztó vételezési szokásának elemzése, javaslat készítése az energia és
teljesítmény gazdálkodásra.
-Alfogyasztói számlák elkészitése.

• Mérnöki tevékenység, tanácsadás:

-Műszaki tanácsadás, szakértés ( bírósági perben, jogszabályok előkészítésében).
-Üzemviteli tanácsadás.

• Műszaki vizsgálat, elemzés:

-Műszaki ellenőri teendők ellátása villamos hálózatok beruházása, felújítása esetén.
-Gazdaságossági számítás, összehasonlítás elvégzése a különböző energiák között.

• Tervezés:

-Közép és kisfeszültségű kábel és szabadvezeték hálózatok tervezése.
-Közép/kisfeszültségű transzformátor állomások (20/0,4 KV, 10/0,4 KV)
tervezése.
-Közép és kisfeszültségű fogyasztói főelosztóberendezések tervezése.

• Oktatás:
-Áramszolgáltatói fogyasztói szolgálat, üzletszabályzat ismertetése energetikusi
feladatokat ellátó szakemberek részére.